Kroužky s Tygříkem 2023/2024

Platba kroužků na 2.pololetí

Platbu kroužku proveďte, prosím, na číslo účtu 3120636103/0800 nejpozději do 5. 2. 2024.  Do poznámky k platbě, prosím, uveďte jméno a příjmení dítěte a datum narození ve formátu 09032012 (dd/mm/rrrr). 

Částka za kroužek je stejná jako v 1. pololetí (viz níže).

POZOR – PŘIHLÁŠKY NA KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 JSOU POUZE ELEKTRONICKÉ.

NA KAŽDÝ KROUŽEK SE MUSÍ VYPLNIT PŘIHLÁŠKA ZVLÁŠŤ.

KROUŽEK ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY, PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA JE JIŽ NAPLNĚN. 

Angličtina s Tygříkem                                                                                     Angličtina s Tygříkem

předškoláci, přípravná třída                                                                             1. ročník

Úterý 15:30 – 16:30                                                                                            Středa 15:30 – 16:30                                                            

Cena za pololetí (září – leden) – 1400,-                                                          Cena za pololetí (září – leden) – 1400,-

Limit: 12 dětí                                                                                                       Limit: 12 dětí

Kroužek probíhá v učebně ZŠ a MŠ Želešice, 24. dubna.

Děti budou vyzvedávány v mateřské škole a ve školní družině (pouze ZŠ a MŠ Želešice).

Děti, které přicházejí samy, budou lektorkou vyzvednuty 15:25 u hlavního vstupu do školy ZŠ a MŠ Želešice, 24. dubna.

Děláme angličtinu tak, aby děti bavila 🙂 Písničky, hry , chanty – důraz na mluvené slovo, lásku k cizímu jazyku a zájem o něj. Každý bude mít své vlastní  portfolio. Čeká nás Halloween party, Xmas party…zkrátka zábava s angličtinou. Učební materiály a portfolia v ceně.

Co s sebou na kroužek angličtiny:

pouzdro (pastelky, tužky, lepidlo, nůžky)

 

Sportování s Tygříkem                                                                        Sportování s Tygříkem 

(děti 4 – 6 let, MŠ)                                                                                                (1. skupina: děti 10 – 11 let, 4. – 5. třída)

Pondělí 17:30 -18:30                                                                                             (2. skupina: děti 7 – 9 let, 1. – 3. třída)

Cena za pololetí (září – leden) – 1200,-                                                             Čtvrtek 17:30 – 18:30

                                                                                                                                  Cena za pololetí (září – leden) – 1200,-

Limit na každý sportovní kroužek je 14 dětí. Skupiny budou upraveny dle počtu a věku přihlášených.

Sportovní kroužky probíhají v tělocvičně ZŠ Želešice, Sadová 589.

Co s sebou na sportovní kroužek:

  • sportovní oblečení (kraťasy, triko)
  • vhodná obuv do haly i na venkovní hřiště
  • podepsaná láhev s pitím
  • pokud má dítě vlastní sportovní vybavení (např. hokejku, na kterou je zvyklé), může jej vzít (prosíme, podepsat )


Robotika a technika s Tygříkem

(1. a 2. stupeň – děti budou rozděleny podle počtu přihlášených)

Pondělí 15:30 – 16:30

Cena za pololetí (září – leden)  – 1200,-

Limit: 12 dětí

Kroužek probíhá v učebně ZŠ a MŠ Želešice, 24. dubna.

Děti budou vyzvedávány ve školní družině (pouze ZŠ a MŠ Želešice)

Děti, které přicházejí samy, budou lektorem vyzvednuty 15:25 u hlavního vstupu do školy ZŠ a MŠ Želešice, 24. dubna.

 základní osu aktivit kroužku  bude tvořit projekty = každé dítě samostatně, ve dvojici a nebo skupinově bude vytvářet svůj vlastní projekt od myšlenky po výrobek – výstup
– začneme od základů a logického myšlení, postupně si budeme osvojovat práce v programech, textových editorech, ve vyhledávačích, učit se prezentovat
– využijeme stavebnice, robotické sady i 3D tisk

Co s sebou na kroužek techniky a robotiky:

vlastní hlavu:-)


Zahájení všech kroužků je od pondělí 25. 9. 2023.

Na první – úvodní lekci mohou být přítomní rodiče. 

Přihlášku (pouze prostřenictvím elektronického formuláře) odešlete nejpozději do 22. 9. 2023.

Platbu za kroužek je nutné odeslat nejpozději do 8. 10. 2023.

Přihlásit se lze v průběhu celého školního roku. 

Platbu za kroužek proveďte, prosím, na číslo účtu 3120636103/0800 nejpozději do 8. 10. 2023.  Do poznámky k platbě, prosím, uveďte jméno a příjmení dítěte a datum narození ve formátu 09032012 (dd/mm/rrrr).

POZOR – PŘIHLÁŠKY NA KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 JSOU POUZE ELEKTRONICKÉ.