...každý má v duši svého tygra...

27. 5. - 31. 5. neproběhnou z důvodu nepřítomnosti lektorů všechny kroužky (Angličtina, Sportík, Robotika)

Platba kroužků na 2.pololetí

Platbu kroužku proveďte, prosím, na číslo účtu 3120636103/0800 nejpozději do 5. 2. 2024.  Do poznámky k platbě, prosím, uveďte jméno a příjmení dítěte a datum narození ve formátu 09032012 (dd/mm/rrrr). 

Částka za kroužek je stejná jako v 1. pololetí (viz sekce Kroužky 2023/2024).